Εργασία CY - GR

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος – Πρόσληψη 35 Ατόμων

Written by admin

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  35 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.ose.gr/images/%CE%A9%CE%9B%CE%93%CE%9D46%CE%A8%CE%A7%CE%95%CE%94-%CE%A60%CE%93.pdf