Εργασία CY - GR

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου – Πρόσληψη 15 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, ως εξής:

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα Φορτωτή, Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιούλιος 30, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9C8%CE%A9%CE%9A%CE%A7-%CE%92%CE%A70?inline=true