Εργασία CY - GR

Περιφέρεια Κρήτης – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: α) «Κινητή Μονάδα προληπτικής Οδοντιατρικής» και β) «Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Οδοντίατρος
1 ΤΕ Ραδιολόγος Ακτινολόγος ελλείψει ΔΕ Βοηθός Ακτινολογικού Εργαστηρίου

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Σάββατο, Ιανουάριος 20, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.crete.gov.gr/attachments/article/13499/%CE%A3%CE%9C%CE%95%201%202018%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82.pdf