Εργασία CY - GR

Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής-Πρόσληψη 34 Ατόμων

Written by admin

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 34 ατόμων και συγκεκριμένα:

16 θέσεις ΔΕ Οδηγών και

18 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Αύγουστος 13, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://attik.pde.sch.gr/cms/index.php/invitations/2041