Εργασία CY - GR

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλείων

Avatar
Written by admin

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Μεταλλείων (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής  Διαδυκτιακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/39C3051DDD7288B1C225840B002FA818/$file/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement