Εργασία CY - GR

Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός – Τμήμα Δημοσίων Έργων

Avatar
Written by admin

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/967026F3742CCDA6C22584AC0030B53B/$file/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,%20%CE%A4%CE%BC.%20%CE%94%CE%B7%CE%BC.%20%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD.pdf?OpenElement