Εργασία CY - GR

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην περιοχή της Λέσβου από το σεισμό της 12 ης Ιουνίου 2017 και συγκεκριμένα:

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Μάρτιος 16, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A4504653%CE%A04-%CE%A0%CE%9C%CE%A7?inline=true