Εργασία CY - GR

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων – Πρόσληψη 34 Ατόμων

Written by admin

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 34 ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Yποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Αύγουστος 13, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://attik.pde.sch.gr/cms/