Εργασία CY - GR

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Written by admin

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ανακοινώνει την πρόσληψημε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  4 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή Κλασική Αρχαιολογία

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή η Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία

ΠΕ Αρχαιολόγος με Εξειδίκευση στην Μουσειολογία

ΤΕ Λογιστών με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%916%CE%A94653%CE%A04-%CE%9E%CE%9F%CE%9B?inline=true