Εργασία CY - GR

∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ωροµίσθιων επιµορφωτών-διδασκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι μέχρι 20/10/2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Default.aspx?tabid=602