Εργασία CY - GR

∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης – Πρόσληψη 19 Ατόμων

Written by admin

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόµων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση:

α) των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης,

β) των πιλοτικών καλλιτεχνικών τµηµάτων- εργαστηρίων µουσικής εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι μέχρι 20/10/2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Default.aspx?tabid=602