Εργασία CY - GR

Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του Τοπικού της Προγράμματος «CLLD/LEADER» και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Γεωπόνος
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.anvope.gr/node/39