Εργασία CY - GR

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – Πρόσληψη 14 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού: Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

1)    Δέκα (10) κενών θέσεων Τεχνικού (Ηλεκτρολογία), Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

2)  Τεσσάρων (4) κενών θέσεων Χειριστή Μηχανών, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 22 Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://www.eac.com.cy/EL/EAC/JobOpportunities/Pages/gnostopa3.aspx