Εργασία CY - GR

Δήμος Αμαρουσίου – Πρόσληψη 80 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της ∆ιεύθυνσης «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων συνολικά 80 Ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων από την 06-10-2017 και για δέκα (10) ηµέρες έως και την 16-10-2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

file:///C:/Users/packard%20bell/Downloads/6%CE%91%CE%9A%CE%9F465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%9D%CE%9B%CE%A7.pdf