Εργασία CY - GR

Δήμος Χαλανδρίου – Πρόσληψη 19 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 19 ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018 και συγκεκριμένα:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και την ανακοίνωση: α) στα γραφεία της υπηρεσίας μας: Αγίου Γεωργίου 30, 2ος όροφος, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού και β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου: www.halandri.gr

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 13/11/2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.halandri.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=222&newsid=6645