Εργασία CY - GR

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης», που εδρεύει στην Αργυρούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών του Οργανισμού» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Οκτώβριος 20, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A07%CE%A3%CE%9F%CE%95%CE%945-6%CE%A1%CE%9C?inline=true