Εργασία CY - GR

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – Πρόσληψη Παιδαγωγού

Written by admin

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, και συγκεκριμένα:

ΠΕ Παιδαγωγό

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.messolonghi.gov.gr/view_new/1953