Εργασία CY - GR

Δήμος Καρδίτσας – Πρόσληψη 1 Ατόμου

Written by admin

Ο Δήμος Καρδίτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καρδίτσας», ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στον Δήμο Καρδίτσας που εδρεύει στη Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ/ΤΕ Παιδαγωγού με εµπειρία ή ειδικευµένος στη διαπολιτισµική εκπαίδευση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Αύγουστος 11, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Παιδαγωγού