Εργασία CY - GR

Δήμος Καρδίτσας – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Καρδίτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας», στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στον Δήμο Καρδίτσας που εδρεύει στη Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας και συγκεκριμένα:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
1 ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
1 ΥΕ Διαμεσολαβητής

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιούλιος 28, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων