Εργασία CY - GR

Δήμος Κηφισιάς – Πρόσληψη 33 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 33 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής» και συγκεκριμένα:

Π.Ε. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

Π.Ε. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ

Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

∆.Ε. ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

∆.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

∆.Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

∆.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Μάρτιος 27, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9E%CE%9B%CE%A9%CE%95%CE%9C-%CE%99%CE%A8%CE%9B?inline=true