Εργασία CY - GR

Δήμος Πύδνας Κολινδρού – Πρόσληψη 6 Μουσικών

Written by admin

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές και στις Δημοτικές χορωδίες, πέντε (5) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2017-2018, μέγιστης διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριμένα:

  • 1 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ 
  • 1 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
  • 1 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 
  • 2 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • 1 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας –Κολινδρού στον Κολινδρό, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Πιερίας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :2353350222-2353350224-2353350302.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.pydnaskolindrou.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF