Εργασία CY - GR

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Πρόσληψη 8 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων και συγκεκριμένα:

1 ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας – Φυλάκων (Μαρούσι)
1 ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας – Φυλάκων (Αθήνα)
1 ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας – Φυλάκων (Μοσχάτο – Ταύρο)
5 ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας – Φυλάκων (Νίκαια – Άγιος Ιωάννης Ρέντης)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%914%CE%95%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%A701?inline=true