Εργασία CY - GR

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας – Πρόσληψη 41 Ατόμων

Written by admin

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 41 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα:

 41 ΥΕ Καθαριστών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Αύγουστος 17, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5414690%CE%923-%CE%A9%CE%989?inline=true