Εργασία CY - GR

∆ήµος Βέροιας – Πρόσληψη 14 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Ν.Π. ΚΑΠΑ ∆ήµου Βέροια ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά 14 ατόμων στα γυµναστήρια ∆. ΒΙΚΕΛΑΣ/ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ/Α.ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ, στα γυµναστήρια & σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων σχολικών συγκροτηµάτων των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Βέροιας και συγκεκριμένα:

Δώδεκα (12) καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής για τα Γενικά προγράµµατα και δύο (2) καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής για τα Ειδικά προγράµµατα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/e-dimosio/decisions/ov1chokpsg-3dch-59fb1c3c74180.pdf