ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψυχολογία

ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ….!!!!!

Είναι πολύ φυσιολογικό να θέλουμε να προχωρήσουμε με νέο σύντροφο μετά από έναν χωρισμό ή μία χηρεία. Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, ο νέος σύντροφος είναι καλό να έχει μία προσεκτική επαφή μαζί τους, να έρθει διακριτικά κοντά σε αυτά δίχως να πιεστούν.

Ο χρόνος που απαιτείται στη ψυχολογία του παιδιού προκειμένου να μπορέσει να δεχτεί έναν νέο σύντροφο εξαρτάται πολύ από τη σχέση του (παιδιού) με τον γονέα. Για παράδειγμα εάν το παιδί έχει σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τη μητέρα ή τον πατέρα του, τότε θα δεχτεί πολύ πιο εύκολα και ομαλά την έλευση ενός νέου συντρόφου.

Στην περίπτωση του χωρισμού από τον νέο σύντροφο, τα παιδιά οφείλουν να είναι ενήμερα ως προς τον χωρισμό δίχως απαραίτητα να γνωρίζουν τα ακριβή αίτια για να μην τα προβληματίσουμε με ζητήματα και εκκρεμότητες ενηλίκων. Ωστόσο πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα που θα μείνουν μακρυά από τον νέο σύντροφο που μόλις χώρισε ο γονέας διότι έτσι θα διασφαλιστεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης απέναντι στον γονέα. 

Μπορούμε να εξηγήσουμε πως οι σχέσεις έχουν δυσκολίες και πως ο χωρισμός με τον νέο σύντροφο έγινε επειδή έτσι αποφεύχθηκαν δυσμενέστερες καταστάσεις μελλοντικά. Ιδανικά όμως, η επιλογή ενός νέου συντρόφου οφείλει να γίνει πολύ προσεκτικά πριν αυτός/αυτή γνωρίσει τα παιδιά καθώς όταν τα παιδιά εκτίθενται επανειλημμένα σε χωρισμούς και αποχωρισμούς ανθρώπων, αυτό ενισχύει μία εσωτερικευμένη συναισθηματική αστάθεια και προκαλεί σύγχυση στα πρότυπα του ίδιου και του αντίθετου φύλου. Είναι δίκοπο μαχαίρι, θέλει προσοχή και συμβουλή ειδικού εάν επαναλαμβάνουμε συνεχώς το ίδιο λάθος.