Εργασία CY - GR

Περιφ. Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΠΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Πληροφορικής (Software & Hardware)
1 ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Μάρτιος 15, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F83%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%92-%CE%A9%CE%9A%CE%97?inline=true