Εργασία CY - GR

Περιφ. Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας-Πρόσληψη 5 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
3 ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΔΕ Διοικητικού

Υποβολή αιτήσεων  μέχρι Δευτέρα, Δεκέμβριος 4, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου