Εργασία CY - GR

Περιφερ. Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Πρόσληψη 3 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, για το έργο “Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism / Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE” του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020 και συγκεκριμένα:

2 ΠΕ Οικονομικού

1 ΠΕ Μηχανικών (πιλοτικές περιοχές έργου: Αλεξανδρούπολη – Μάκρη και Θάσος – Κεραμωτή, ανάλογα με τις ανάγκες)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%A8-92%CE%A5?inline=true