Εργασία CY - GR

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής – Πρόσληψη 8 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

4 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
2 ΥΕ Καθαριστές

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.ptapatt.gr/index.php/gr/newslatest/100-1-2017