Εργασία CY - GR

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης – Πρόσληψη 5 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα:

3 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1 ΠΕ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός
1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Μάρτιος 7, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://pta.gr/calls