Εργασία CY - GR

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας-Πρόσληψη 1 Ατόμου

Avatar
Written by admin

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στην Λάρισα, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – EUROPE DIRECT κατά την περίοδο 2018-2020» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

ΠΕ Οικονομικός

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Μάρτιος 12, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A30%CE%97%CE%98%CE%9F%CE%A7-10%CE%A1?inline=true